Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Beijing Hejia

Adresse: Gu Lou Dong Da Jie Xi Gong Jie, 1Hao Nan Gong Xiang
Téléphone: +86-10-64050827  FAX: +86-10-64004819
click and print it with you